Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

Bài liên quan

Our on Facebook

Comment with us

Số lượt truy cập

1486217
Hôm nayHôm nay358
Hôm quaHôm qua259
Tuần nàyTuần này358
Tháng nàyTháng này1258
Tất cảTất cả1486217

Cần làm gì trước khi đóng cửa doanh nghiệp?

1.    Khi nào đóng cửa (giải thể) một doanh nghiệp?

Đóng cửa một doanh nghiệp là một thủ tục cần thiết khi có sự kiện pháp lý như:

-    Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

-    Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

-    Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;

-    Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.    Những việc gì cần làm trước khi đóng cửa doanh nghiệp?

Việc đóng cửa (giải thể) doanh nghiệp được coi là đúng pháp luật khi doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục sau:

Thứ nhất, Hội đồng cổ đông (công ty cổ phần), Hội đồng thành viên (công ty TNHH), thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân… thông qua quyết định đóng cửa một doanh nghiệp.

Thứ hai, thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thứ ba, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Thứ tư, niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp về việc giải thể. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số.

Thứ năm, gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Quý doanh nghiệp muốn tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề giải thể doanh nghiệp, hãy liên hệ với Luật sư của Luật Gia Hoàng để được tư vấn trực tiếp. Quý khách hàng sẽ nhận được sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Tìm chúng tôi