Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

901973
Hôm nayHôm nay92
Hôm quaHôm qua223
Tuần nàyTuần này558
Tháng nàyTháng này2562
Tất cảTất cả901973
Không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ
Khoản tiền mà bên thuê lại lao động chuyển cho công ty để thanh toán các khoản phải trả cho người lao động hoặc công ty ủy quyền cho bên thuê lại thanh toán cho người lao động là khoản thu chi hộ, công ty không phải kê khai tính nộp thuế GTGT
Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động
Page 1 of 65

Tìm chúng tôi