Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

953913
Hôm nayHôm nay103
Hôm quaHôm qua273
Tuần nàyTuần này1430
Tháng nàyTháng này1133
Tất cảTất cả953913

Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp tiền điện thoại

Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp tiền điện thoại công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động; trường hợp công ty chi cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 


Trả lời vướng mắc về thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp trả cho người lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công:
 2. Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
 • Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ
  mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
  nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng
  trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
 • Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các
  trường hợp sau:
 • Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
  không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
  • (Trường hợp hợp đồng lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN).
 • Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.
 • Chi phụ cấp, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người
  lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

 

 1. Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trả phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe (từ nhà
  đến công ty theo mức cố định hàng tháng), điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho người lao động, ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng theo quy chế tài chính của Công ty thì:
 • Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
 • Về khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.
 • Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy
  định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

Hướng dẫn tại công văn 79557/CT-TTHT ngày 03/12/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội.Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi