Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

945396
Hôm nayHôm nay34
Hôm quaHôm qua83
Tuần nàyTuần này229
Tháng nàyTháng này229
Tất cảTất cả945396

Từ ngày 01/02/2019, Mã cơ sở khám chữa bệnh được quy định gồm 5 ký tự

Từ ngày 01/02/2019, Mã cơ sở khám chữa bệnh được quy định gồm 5 ký tự. Trong đó 2 ký tự đầu quy định mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 3 ký tự cuối quy định là thứ tự của cơ sở khám chữa bệnh và bắt đầu từ số 001.

 


Ngày 01/02/2019, Bộ Y Tế ban hành quyết định số 384/QĐ-BYT quy định nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động như sau: Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 (năm) ký tự (XXXXX), thể hiện bằng số, trong đó:

  • 02 ký tự đầu: là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg; riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an sử dụng mã ký tự là 98
  • 03 ký tự tiếp theo: là thứ tự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng, bắt đầu từ số 001.

 

Nội dung tại công văn số 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y Tế.Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi